Vedlikehold av lekeplasser

Lekeplass

Vedlikehold av lekeplasser er viktig på skoler, i barnehager og også i borettslag eller boligområder. Spennende lekeapparater gjør at barn trives bedre og ønsker å få med seg venner for å leke på lekeplassene. Det er også viktig å ha gode tilbud på lekeplassene for små barn slik at foreldre kan vite at barna kommer til å klare å underholde seg når de er med dem på lekeplassen. For småbarnsforeldre blir lekeplasser et samlingspunkt, og det er derfor like viktig for foreldre som for barn at lekeplassene er attraktive. I barnehager er det også ekstremt viktig å ha lekeplasser som barna trives med slik at man kan underholde barna og oppfordre dem til å være ute.

Mange lekeplasser som ble bygget når man bygget ny barnehage, skole eller nye boliger er blitt stående uten vedlikehold siden de ble satt opp. Da kan man oppleve at lekeapparatene blir gamle og slitte, og selv om barna fortsatt leker i dem, så vil risikoen for skader øke. Det er blitt tatt mange tiltak de siste årene for at lekeplasser skal være sikre slik at foreldre og ansvarlige kan være sikre på at barna har det bra når de er der, og spesielt at man ikke risikerer at de skader seg.

Gamle og slitte lekeapparater

Noen steder kan man fortsatt se lekeapparater som ble laget for barna for mange tiår siden, og hvor man ikke har gjort noen forsøk på å oppgradere lekeapparatene, men bare vedlikeholdt gress og omgivelser for å ivareta et positivt inntrykk. Lekeplasser som ikke er oppgradert på mange tiår, kan fortsatt inneholde apparater som man brukte den gang. Det var en tid når lekeapparatene ble laget av betong og stålrør i tillegg til bildekk og kjettinger. Disse apparatene var ikke spesielt sikre, og kan til og med virke skremmende for barna. Hvis lekeplassen i ditt lokalområde er av denne typen kvalitet, så bør man for barnas skyld og for lokalmiljøet bytte til nye apparater og sikre området i henhold til dagens regler.

Lekeapprater

Krav til sikkerhet

Man skal ikke mange tiår tilbake i tid før man ikke vurderte sikkerheten på en lekeplass eller på lekeapparater før barna ble skadet. Men selv da ble det ikke alltid gjort så mye med lekeplassen. I dag er det heldigvis kommet strenge krav som ivaretar sikkerheten til barna på lekeplassen. I tillegg til at man har krav til underlag og at lekeapparatene som benyttes tilfredsstiller en viss grad av sikkerhet, så stilles det også krav til tilsyn av kvaliteten på lekeplassen. Dette gjør at nye lekeplasser holdes i en stand som gjør at foreldre og barn kan ha tillit til at det er trygt å bruke plassen.

Nye lekeapparater gjør at barn vil benytte lekeplassen

Når lekeapparatene på en lekeplass blir gamle og slitte, selv om de fortsatt tilfredsstiller moderne krav, så blir de mindre tiltalende for barna. En lekeplass som er full av farger med moderne apparater som også følger det siste av interesser hos barna, er en lekeplass som blir mye brukt og hvor barna liker å være.