Renhold

Byggrenhold

Byggrenhold

Ulike bransjer har ulike behov for renhold, og følgelig er det viktig at man har de rette folkene med de rette kunnskapene til det renholdet som må gjøres. Byggrenhold er kanskje den vanligste formen for industriell renhold, der man vanligvis skiller mellom to ulike typer renhold. Underveis under byggeprosessen av et nytt bygg er det viktig med renhold, men man bruker også begrepet byggrenhold om det renholdet som skal gjøres av store næringsbygg og lignende.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på ulike former for renhold, og hva som kreves for å ha et bra inneklima og innemiljø på arbeidsplassen. Husk at byggrenhold dreier seg like mye om å ha et bra arbeidsmiljø for arbeiderne som det gjør for bygningens stand.

Byggrenhold under byggeprosess

Under oppbyggingen av en …

Renhold