Byggrenhold

Byggrenhold

Ulike bransjer har ulike behov for renhold, og følgelig er det viktig at man har de rette folkene med de rette kunnskapene til det renholdet som må gjøres. Byggrenhold er kanskje den vanligste formen for industriell renhold, der man vanligvis skiller mellom to ulike typer renhold.

Underveis under byggeprosessen av et nytt bygg er det viktig med renhold, men man bruker også begrepet byggrenhold om det renholdet som skal gjøres av store næringsbygg og lignende.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på ulike former for renhold, og hva som kreves for å ha et bra inneklima og innemiljø på arbeidsplassen. Husk at byggrenhold dreier seg like mye om å ha et bra arbeidsmiljø for arbeiderne som det gjør for bygningens stand.

Byggrenhold under byggeprosess

Under oppbyggingen av en ny bygning eller hus er det mye som kan gjøres for å forhindre et dårlig innemiljø når bygningen er klar til bruk. Det vanligste problemet er dog at ingen ansettes eller hyres for å gjøre denne jobben, slik at problemene kommer først når arbeidet med jobben er ferdig.

Byggrenhold under byggeprosess

Dette ser vi stadig under oppussing eller bygging av skoler eller andre offentlige rom, da for eksempel sementstøv legger seg i ventilasjon og på andre steder for å deretter skape forurensning og dårlig innemiljø når bygningen tas i bruk.

Med andre ord er riktig byggrenhold sentralt under selve byggeprosessen.

Flere undersøkelser har faktisk vist at riktig byggrenhold under byggeprosessen har ført til lavere sykefravær og bedre arbeidsmiljø for de som skal bruke bygningen. I tillegg vil det føre til en effektivisering av byggingen, da rot og støv fjernes til fordel for en mer effektiv fremgang.

I tillegg sørger et effektivt byggrenhold for at ulykker reduseres og at arbeiderne rett og slett kan jobbe under gode vilkår. Med andre ord bør byggrenhold stå sentralt når nye bygg skal reises.

Mange vil derfor dra nytte av profesjonelle rengjøringsbyråer som samtidig vet hvordan en byggeplass fungerer. Byggrenhold vil også være sentralt i avslutningsprosessen av et nybygg, da den skal gjøres klar for bruk. Men igjen vil vi påpeke viktigheten av solid byggrenhold underveis i prosessen slik at dette på ingen måte nedprioriteres. Undersøkelser viser at inneklimaet i nye bygninger ofte er langt dårligere enn de som har vært i bruk i mange år. Dette kommer rett og slett av dårlig renhold i byggeprosessen.

Byggrenhold etter byggeprosess

Men selv om byggrenhold bør stå sentralt underveis i byggeprosessen, så er det minst like viktig når bygningen står klar til bruk. Har man gjort det man skal underveis vil naturligvis den siste «finishen» være både enklere og billigere, men også her er det viktig at man gjør en omfattende jobb for å unngå at betongrester, gips, byggestøv og lignende blir spredt utover bygningen.

byggrenhold

Er det snakk om et offentlig bygg eller en skole så kan dette få store konsekvenser for arbeidsinnsats og arbeidsmiljø.

Resultatet av et dårlig renholdt bygg kan være at de som jobber i bygningen opplever problemer med rennende og kløe i øyne, kløende eller utslett på hud og irritasjoner på slimhinnen. Tørr luft er også en vanlig konsekvens av dårlig byggrenhold. Og selv om man tror at det bare nytter å vaske overflatene og rommene, så vil gjennomtrekk føre til at støvet kommer hurtig tilbake.

Med andre ord vil det lønne seg å få profesjonell hjelp både til byggrenhold etter byggeprosessen, men også som vi allerede har påpekt noen ganger underveis i selve konstruksjonen av bygget.

For deg som lurer på hva som skal til for godt byggrenhold, så finnes det en god sjekkliste på nettet. Den tar for seg mye som bør gjøres underveis og i etterkant av byggeprosessen, men også en del grunnleggende elementer som kan gjøres av brukerne av bygget selv. På denne måten kan alle bidra til at renholdet blir utført på en enkel og effektiv måte, noe som kan øke arbeidsinnsats og redusere egne utgifter.

Inneklima og innemiljø

Det er mange ting som påvirker innemiljøet på en arbeidsplass, som alt fra lys til estetikk og utvendig støy. Men først og fremst er det inneklimaet som står sentralt, og da er det gjerne luftkvaliteten som står høyest.

Det har mange ganger kommet frem at norske arbeidsplasser og skoler har alt for dårlig inneklima, og et miljø som nærmest ikke er forsvarlig å jobbe i. Gamle bygninger er ofte en av årsakene til dette, men går man dypere inn på problemet vil man også finne ut at dårlig byggrenhold er en sentral kilde til dårlig inneklima. Hvis det ikke ble rengjort ordentlig under byggeprosessen, så vil dette kunne påvirke inneklimaet og innemiljøet i flere år etter at bygningen ble tatt i bruk.

Utvendig byggrenhold

Enten det er snakk om et nytt næringsbygg eller et gammelt et, så vil utvendig byggrenhold være sentralt ved flere anledninger. De fleste bygninger bør vaskes minst en gang i året for å forlenge levetiden og for å forhindre slitasje – og ikke minst bør offentlige bygninger være et «forbilde» for samfunnet.

Det betyr at utvendig byggrenhold som vinduspuss og fasadevask bør gjennomføres jevnlig, og minst en gang i året. Som regel opplever rengjøringsbyråer en større pågang etter byggrenhold når våren nærmer seg og det verste været har passert.

Som bedrift eller stort næringsbygg kan det lønne seg å tegne en avtale med et rengjøringsbyrå som tilbyr alle former for byggrenhold. De fleste vil ha behov for jevnlig renhold av tepper og matter, samt skuring eller boning av gulvene. Enkelte ganger vil det også lønne seg å gjøre en omfattende hovedrengjøring av bygningen, slik at den nærmest blir tatt tilbake til «slik den var som ny».

Husk at byggrenhold ikke er bare en nødvendighet i henhold til forskrifter, men noe de fleste ansatte setter stor pris på. En ren og pen arbeidsplass vil sørge for mer effektivt arbeid og mindre sykefravær, noe som har blitt bevist gjennom utallige undersøkelser. Følgelig vil de utgiftene man har til renhold som regel tjenes inn igjen på de resultatene man ser. Med andre ord vil vi aldri anbefale noen å nedprioritere renhold, selv om det kan koste!