Boligadvokaters tilbud av tjenester

Boligadvokat bolig

Boligadvokater tilbyr mange tjenester forbundet med juridisk bistand rundt forskjellige saker angående boliger. Ved juridisk bistand i forbindelse med boliger i forskjellige situasjoner kan boligadvokater tilby av sin kunnskap og kan hjelpe med å avklare enkle eller komplekse problemstillinger. Et område det ofte kan være praktisk å benytte seg av en boligadvokat er når du skal kjøpe eller selge bolig. Mange velger å benytte en eiendomsmegler for denne typen oppgave da disse spesialiserer seg i forhold til salg av bolig, men mange boligadvokater ønsker også å håndtere salg. Hvis du har en salgssituasjon som er kompleks og det er en del juridiske problemstillinger som må avklares, så er det en fordel å benytte boligadvokater fremfor eiendomsmeglere da de i tillegg kan utføre de juridiske vurderingene du har behov for. Dersom det er snakk om kompliserte juridiske problemstillinger, så kan man i noen tilfeller ikke få den hjelpen man trenger fra en eiendomsmegler.

Mange boligadvokater velger å tilby sine tjenester innenfor kjøp og salg av bolig da det ofte kan være flere oppdrag å hente på dette området når man først starter praksisen sin. Et annet område mange boligadvokater tilbyr sine tjenester er i forbindelse med rådgivning for boliger og næringsbygg. Det kan være i forbindelse med alle slags juridiske krav eller problemstillinger, eller man kan velge å benytte boligadvokater for utleie av bygget om man ønsker å få en inntekt på næringsbygget i stedet for å benytte det selv. Et annet punkt når man ofte trenger boligadvokater, er når man har kjøpt eller solgt en bolig og det oppdages mangler på boligen.

Kjøp og salg av boliger

Kjøp og salg av boliger er et område mange boligadvokater velger å tilby tjenester. Når man benytter boligadvokater for salget kan man få råd umiddelbart i prosessen om det dukker opp problemstillinger man er usikre på som må avklares før et salg. Spesielt i storbyer som Oslo og Bergen finnes det mange oppdrag i forbindelse med kjøp og salg av bolig. Noen kan tilby og kjøpe og selge private boliger, men det er noe mer vanlig at boligadvokater velger å håndtere næringsbygninger. Det kan være både innenfor kjøp og salg, men boligadvokater kan også ta på seg selve forvaltningen av bygningene for eier.

Rådgivning bolig og næringsbygg

Rådgivning tilbudt av boligadvokater kan innebære mye forskjellig. Alle juridiske problemstillinger rundt eiendommer er relevante som oppdrag. For eksempel kan man som boligadvokat bistå styre i et borettslag eller et sameie i forbindelse med endringer i eierform eller eventuelle konflikter rundt eierskap eller ansvar. Man kan også benytte seg av juridisk rådgivning om man skal kjøpe eller selge bolig, selv om man har tenkt å benytte en eiendomsmegler til å utføre selve salget. Det kan ofte være juridiske problemstillinger som må avklares før man kan få solgt en bolig.

Boligadvokater

Hjelp ved tvist rundt boligsalg

Men et siste punkt som vi tar med her, er et viktig felt man yter bistand. Når man oppdager feil ved en bolig kan det være komplisert å avklare hvem som er ansvarlige for feilen. Selv om man vil tro at feil i forbindelse med boligbytte skal håndteres enten av kjøper eller selger, så vil man også ofte stå overfor en eierskifteforsikring i forhold til når man fører en sak for å få erstatning for feil. Om selger har vært åpen med hvilke feil selger visste om på boligen, så vil det i så fall være forsikringsselskapet som avgjør om det er relevant med erstatning og erstatningen vil i så fall komme fra forsikringsselskapet og ikke fra selger. Boligadvokater kan hjelpe med det meste hvor man trenger å få vurdert juridiske problemstillinger rundt bolig og eiendom.