12-trinnsfilosofien for rusavhengige

12-trinnsfilosofien

Med sine mange år med gode resultater blir 12-trinnsfilosofien benyttet innenfor behandling av rusavhengige over store deler av verden. Behandlingssentre i Norge og Sverige har benyttet metoden siden midten av 80-tallet med stor grad av suksess. Mange sentre bruker metoden i Norge i dag.

Minnesotamodellen

Behandlingsmetoden går også under tilnavnet «Minnesotamodellen» da denne oppstod i Minnesota i USA og har blitt benyttet av Anonyme Alkoholikere siden slutten av 1940-tallet. På grunn av gode resultater har benyttelsen av metoden spredt fra land til land. Dette er nå også en vanlig metode å benytte i Norges behandlingssentre. Selv om ikke alle lykkes, har mange som sliter med rusproblemer funnet tilbake til en bedre livssituasjon og kommet bort fra rusavhengigheten med denne metoden. Noen kommer helt bort fra rusen, og selv om metoden ikke får alle helt ut av avhengighet kan den likevel være til god hjelp for de fleste.

Rusfri ved behandlingsstart

Det varierer mellom behandlingssentre hvordan de benytter metoden. Flere stiller krav om at man skal være fullstendig rusfri ved behandlingsstart. Men du finner også sentre hvor avrusningen er en del av behandlingen. Selve behandlingen varer gjerne fra 4-6 uker. Men etter dette deltar man gjerne på etterbehandling i form av møter og terapisesjoner i inntil et år. Ved behandling som foregår ved kun hyppige besøk på senteret, er ofte behandlingstiden lengre. Den kan da vare i inntil et år, med etterbehandling i 6-12 måneder. Oppfølgingen er en viktig del av behandlingen.

30 år i Norge

Mange metoder er benyttet i Norge for behandling av rusavhengighet med mer eller mindre suksessfaktor. 12-trinnsfilosofien kunne vise til mange vellykkede tilfeller i USA, så etter Sverige startet å benytte filosofien, var vi snare til å følge etter bare et år senere. Etter vi nå har benyttet metoden i over 30 år i Norge, ser vi også flere tilfeller av vellykket avvenning. Det er fortsatt utfordringer blant avhengige som av forskjellige grunner benytte behandlingssentre uten nødvendigvis å ønske å komme bort fra rusen. Forskning har vist at noen kun ønsker pauser fra sine belastede miljøer eller fra helseproblemer. Mange sentre krever at pasientene er rusfrie ved oppstart for å vise engasjement til rehabiliteringsprosessen. Når man sliter med rusproblemer kan det være vanskelig å bli rusfrie før man får hjelp.

Stegene

Med stegene i filosofien får den rusavhengige hjelp til å selv kommer til overbevisningen om at han eller hun har et problem og trenger hjelp til å håndtere det. Man oppfordres til å delta i gruppesesjoner og hjelper hverandre gjennom kampen mot avhengigheten og må i tillegg ta et oppgjør med sin livssituasjon for å komme videre. Ofte knyttes stegene mot en eller annen form for høyere makt som skal hjelpe den avhengige å bli rusfri. Etter alle 12 stegene er gjennomført må man fortsatt jobbe hver dag for å fortsette å holde seg rusfri. Man må i ettertid alltid regne seg selv som rusmisbruker og fortsette prosessen for å holde seg borte fra rusen. Kampen er ikke over den dagen man avslutter behandlingen.

12-trinnsfilosofien har hjulpet mange gjennom sine rusproblemer og fortsetter å hjelpe mange hver dag. Mange behandlingssentre i Norge benytter i dag denne filosofien. Metoden har sine fordeler og sine ulemper, men så lenge den viser resultater for mange vil det fortsette å være en metode som benyttes. Mange lykkes å forbli rusfrie etter en behandling. Andre kan være rusfrie i lang tid etter behandlingen og så få et tilbakefall og kan da søke videre hjelp hos behandlingssenteret som hjalp dem i utgangspunktet.